Hem /  tjänster / utbildningar

Utbildningar

Vi erbjuder olika utbildningar
i samarbete med APTUM

Vi vill göra det enkelt att hitta allt på samma ställe. Därför erbjuder vi nu en rad olika utbildningar tillsammans med vår partner APTUM. 

De utbildningar vi erbjuder är:

 • Fallskydd
 • Heta arbeten
 • Lift och mobila arbetsplattformar
 • Säkra lyft och lasthantering

Fallskydd Grundkurs / Räddning

Fallskyddsutbildning som ger grundläggande kunskaper för att på ett säkert sätt bedriva arbete på hög höjd.

Målgrupp
Alla som arbetar eller ska börja arbeta med en personlig fallskyddsutrustning och som bör känna till säkerhetskraven för arbetet.

Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte
Deltagaren ska få en ökad kompetens för att på ett säkert sätt kunna utföra ett arbete där det föreligger fallrisk.

Kursmål

 • Känna till innehållet i lagar och förordningar beträffande fallrisker
 • Känna till olika typer av fallskydd
 • Veta vad personlig fallskyddsutrustning består av
 • Förstå falldämparens funktion
 • Känna till riskerna med användandet av personlig fallskyddsutrustning
 • Känna till viktiga faktorer som påverkar säkerheten vid arbete där fallrisk föreligger (förankringspunkter, fallskydd, egen kontroll, evakuering/räddning)
 • Kunna hantera en fallskyddsutrustning samt positioneringsutrustning
 • Kunna genomföra en räddning av en nödställd

Kurslängd
1 dag 8:00 – 16:00

Utbildningsbevis
Kursdeltagaren erhåller ett utbildningsbevis efter genomförd fallskyddsutbildning.

Lift och mobila arbetsplattformar

För dig som skall arbeta med saxliftar, skyliftar och arbetsplattformar. Bra maskiner blir ännu effektivare och säkrare om de hanteras på rätt sätt.

Övergripande mål
Kursen ökar kunskapen om hur man använder olika liftar och arbetsplattformar. Notera att sedan 1 juli 2007 måste den som använder en lift ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Utbildningen uppfyller dessa krav. Efter genomgången utbildning får deltagaren ett utbildningsbevis som visar att kursen är godkänd av Liftutbildningsrådet.

Målgrupp
Kursen vänder sig till den som använder saxliftar, skyliftar och arbetsplattformar, samt till arbetsledare och skyddsombud.

Innehåll
Kursen ger goda produktkunskaper om olika typer av liftar och deras användningsområden. I varje moment ligger fokus till stor del på säkerhet.

 

 • Presentation av olika typer av liftar
 • Funktion och användning för olika lifttyper
 • Arbetsmoment vid uppställning av liftar, användning av stödben m.m.
 • Säkerhetstänkande vid arbete på hög höjd
 • Beräkning och bedömning av risker (vindpåverkan, underlag etc)
 • Lagar och förordningar (Arbetsmiljölagen AML)
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter (gemensamt och var för sig)


Kurslängd
Kursen omfattar 8 timmar (heldag).

Här kan du ladda ned och läsa mer om varje kursbilaga över samtliga utbildningar: 

Fallskydd
Heta arbeten
> Lift och mobila arbetsplattformar
> Säkra lyft och lasthantering

Heta arbeten

Heta arbeten är en utbildning enligt Svenska Brandskyddsföreningens utbildningsplan. Ger ett certifikat som är giltigt i 5 år.

Målgrupp
Alla som utför heta arbeten. Med heta arbeten avses alla jobb som utförs med verktyg som förorsakar uppvärmning eller gnistbildning, exempelvis svetsning, lödning, skärbränning och rondellslipning.

Syfte
Syftet med kursen är att ge kunskap om hur man skapar en säker arbetsplats vid ”heta arbeten”. Samtliga deltagare ska ges kunskaper som ger behörighet och tillstånd att bevaka samt utföra heta arbeten. Du lär dig hur du minimerar riskerna för en brands uppkomst, samt hur konsekvenserna till följd av brand begränsas om en brand trots vidtagna säkerhetsåtgärder uppstår.

Innehåll i kursen

 • Lagar och försäkringsvillkor
 • Organisation och ansvar
 • Brandkunskap
 • Tillståndslistan
 • Riskbedömning
 • Förebyggande brandskydd
 • Släckredskap
 • Praktisk övning i brandsläckning
 • Säker gashantering och larmning
 • Tätskikt tak/balkong


Kurslängd
Kursen omfattar en heldag.

Utbildningsbevis

Kursdeltagaren erhåller ett certifikat och godkännande av Svenska brandskyddsföreningen efter genomförd kurs.

Säkra lyft och lasthantering

Flertalet olyckor i samband med lyftarbete beror på felhantering av last eller redskap.

Övergripande mål
Den här utbildningen ger kunskaper i planering och säkert utförande av lyftarbete.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som är engagerade i lyftarbete med stationära och/eller mobila kranar, byggkranar och liknande kranar. Du är exempelvis kranförare, ansvarig arbetsledare, lyftledare eller skyddsombud.

Innehåll

 • Riskinventering
 • Lagar, föreskrifter och standarder
 • Fortlöpande och daglig tillsyn
 • Planering av lastarbete
 • Lastkoppling och lyftvinklar
 • Kätting, stållinestropp och textilstropp
 • Personlyft med kran och truck
 • Lyftredskap för speciella lyft och hantering av gods
 • Signalering
 • Förhandskrav
 • Inga särskilda förhandskrav.


Kurslängd
Kursen omfattar 4 timmar (halvdag).

Kontakta oss för mer information och frågor, eller för att boka er utbildning idag.
Telefon 08-408 056 00  /  info@safeab.net

Kontakta oss


SAFE Workwear
Stockholm-Västberga

Västberga Allé 60, 126 30 Hägersten 
08-408 056 00
info@safeworkwear.se
Öppettider:
måndag-torsdag 07.00-17.00
fredag 07.00-16.00
SAFE Workwear
Strängnäs

Lärkträdsvägen 3, 645 41 Strängnäs 
0152-50 30 00
info@safeworkwear.se
Öppettider:
måndag-fredag 07.00-16.00