Hem /  produkter / andningsskydd

Andningsskydd

Att välja rätt andningsskydd

För att kunna välja rätt andningsskydd är det viktigt att kartlägga de olika risker som finns och vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Man måste också ta hänsyn till miljöfaktorer och om det finns särskilda bestämmelser som måste följas. När man väljer andningsskydd är det bra att ställa sig dessa frågor: 
 

  • Finns det risk för syrebrist?
  • I vilken form förekommer ämnet man ska skydda sig mot?
  • Är arbetet tungt?
  • Är arbetet kort- eller långvarigt?
  • Sker arbetet i extrema temperaturer eller extrem luftfuktighet?
  • Vad finns det för behov av sikt?
  • Hur mycket rörelsefrihet behöver man?
  • Har man möjlighet att kommunicera?
  • Vilka ergonomiska aspekter behöver man ta hänsyn till, exempelvis värmebelastning?
  • Kan andningsskyddet kombineras med annan personlig skyddsutrustning utan att skyddet försämras?
 

Det är viktigt att andningsskyddet är anpassat till bäraren, eftersom det inte ger optimalt skydd om det läcker. Därför ska man alltid täthetskontrollera det innan användning.

När använda andningsskydd?

Andningsskydd används när det finns skadliga föroreningar i luften eller där det finns risk för syrebrist. Föroreningarna kan förekomma som damm, rök, aerosoler, fibrer, gas eller ånga.

Andningsskydd vid asbestarbete

Bestämmelser kring andningsskydd vid asbest-sanering regleras genom AFS 2006:1.
I nedanstående länk finns en PDF från Arbetsmiljöverket med enkel information om hur bestämmelsen ska tolkas.

> Arbetsmiljöverkets riktlinjer AFS 2006:1

Olika typer av andningsskydd:

Du hittar Sundströms kompletta sortiment
hos oss. Kontakta oss vid frågor, priser,
eller beställning.

Produktfilmer

Halvmask SR 100

Helmask SR 200

Fläkt SR 500

Flykthuvor SR 76 3 och SR 77 3

Kontakta oss


SAFE Workwear
Stockholm-Västberga

Västberga Allé 60, 126 30 Hägersten 
08-408 056 00
info@safeworkwear.se
Öppettider:
måndag-torsdag 07.00-17.00
fredag 07.00-16.00
SAFE Workwear
Strängnäs

Lärkträdsvägen 3, 645 41 Strängnäs 
0152-50 30 00
info@safeworkwear.se
Öppettider:
måndag-fredag 07.00-16.00